آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد نهایی شد


آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد نهایی شد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی:آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد نهایی شددکتر رنجبر از نهایی شدن آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در Read More

آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد


آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد/ ملاک های انتخاب دانشجوی نمونهمعاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ابلاغ آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی، نحوه انتخاب دانشجوی نمونه در سه سطح واحدهای دانشگاهی، استانی و کشوری را تشریح کرد. پرس نیوز تکنولوژی جدید