فردا، برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


فردا، برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 4 و 5 بهمن ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش     چهارمین کنگره بین‌المللی فناوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018)  چهارم و پنجم بهمن سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More