جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه معاونت آموزشی اعلام شدجزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه طی بخشنامه ای، جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان Read More

جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام شدجزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش (عیدی) 1397 به کارکنان اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه توسط Read More

جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامیمرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی 11 و 14 بهمن را آخرین فرصت ثبت نام براساس سوابق تحصیلی و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد. جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات ثبت Read More

آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی


آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامیآزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی در شش نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه 6 الی 8 خرداد ماه در تهران و 68 حوزه در سطح کشور برگزار می شود. Read More