ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است


ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است

دکتر فرهاد رهبر :
ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اکنون ماموریت این دانشگاه تربیت تحصیل کرده بیکار نیست، بلکه حل مشکل بیکاری جوانان است.

ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است

دکتر فرهاد رهبر :
ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اکنون ماموریت این دانشگاه تربیت تحصیل کرده بیکار نیست، بلکه حل مشکل بیکاری جوانان است.

ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *