جلسه شوراى دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با حضور دكتر ميرزاده رياست عاليه دانشگاه برگزار شد


جلسه شوراى دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با حضور دكتر ميرزاده رياست عاليه دانشگاه برگزار شد

در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی مطرح شد؛
بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه/ صدور دانشنامه های دانشجویی در کمتر از 45روز
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور معاونان و مدیران سازمان مرکزی و سایر اعضا برگزار شد.

جلسه شوراى دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با حضور دكتر ميرزاده رياست عاليه دانشگاه برگزار شد

در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی مطرح شد؛
بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه/ صدور دانشنامه های دانشجویی در کمتر از 45روز
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور معاونان و مدیران سازمان مرکزی و سایر اعضا برگزار شد.

جلسه شوراى دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با حضور دكتر ميرزاده رياست عاليه دانشگاه برگزار شد

دانلود بیتالک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *