بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد


بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد

بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
رونمايي ، بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» با حضور استاد مصطفي ملكيان و دكتر جواد حيدري در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.

بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد

بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
رونمايي ، بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» با حضور استاد مصطفي ملكيان و دكتر جواد حيدري در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.

بررسي و نقد كتاب «امكان ديگرگزيني» در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *