استخدام برنامه نویس مسلط به Net. و JAVA


  به یک برنامه نویس مسلط به Net. و JAVA و ASP , Linux و SQL server , postgre SQL با حداقل۲ سال سابقه کار در تهران نیازمندیم. ایمیل: hkr222@gmil.com
استخدامی